Zásahy
Planý poplach 27.04.2020
Na výzvu KOPIS UL jednotka vyjela na ohlášení EPS do průmyslové zóny Krupka - Snoeks automotive . Po příjezdu na místo zásahu ,bylo zaměstnancem firmy zděleno, že se jedná o planý poplach.Jednotka se vrátila na základnu.
Technická pomoc 24.04.2020
Na žádost MP Krupka jednotka vyjela do ulice Dukelských hrdinů 293 na transport pacienta. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, jednotka spolu s MP Krupka a ZZS Tp vynesla nadměrné obézního pacienta z vozu ZZS do bytové jednotky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc 23.04.2020
Jednotka vyjela na žádost KOPIS - jedná se o transport pacienta z třetího poschodí do vozidla RZS Tce. Jednotka pomohla s pacientem do vozidla a vrátila se zpět na základnu.
Planý poplach 20.04.2020
Na ohlášení KOPIS UL jednotka vyjela do ulice E.Proppera 682 na EPS. Jednotka dojela na místo zásahu a provedla průzkum. Nebylo nic zjištěno. Zásah byl klasifikován jako planý. Jednotka se vrátila na základnu.
Planý poplach 19.04.2020
Na ohlášení velitele útvaru p. Váchy jednotka vyjela na černý kouř viditelný z velké dálky směrem Tesco a Penny. Při cestě z zásahu jednotka odvolána KOPIS zpět na útvar. Jednalo se o požár skládky u Ul.
Technická pomoc 19.04.2020
Na žádost KOPIS Ul jednotka vyjela do ulice Dukelských hrdinů 293 na výpomoc ZZS Teplice na transport pacientky do sanity. Ve spolupráci s HZS byla osoba snesena a předána ZZS Teplice . Po té se jednotka vrátila na základnu.
Technická pomoc 15.04.2020
Na ohlášení MP Krupka a po vyrozumění KOPIS HZS UK jednotka vyjela na vyteklé provozní náplně z neznámého vozidla na komunikaci do ulice B.Němcové u domu s číslem popisné 35. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zjištěno, že se jedná o olejovou skvrnu velikosti cca4x4m. Jednotka skvrnu zasypala cca 5kg Absordan, komunikaci asanovala a poté se vrátila zpět na základnu.
Požár 08.04.2020
Na žádost Kopis Ul jednotka vyjela do ulice Komenského 307/20 na ohlášený požár Segway v bytě. Po příjezdu na místo zásahu , zjištěno , majitel provedl uhašení pomocí práškového hasícího přístroje. Jednotka provedla odvětrání pokoje a vynesení Segway na dvůr a kontrolu podlahy. Vyčkala do příjezdu vyšetřovatele a po dohodě s ním a PČR Krupka se vrátila na základnu.
Technická pomoc 06.04.2020
Na ohlášení MP Krupka jednotka vyjela na únik provozních náplní z neznámého vozidla v ulici Komenského u č.p. 248. Po příjezdu na místo události a po provedeném průzkumu jednotka uniklé provozní náplně asanovala sypkým sorbentem ABSODAN. Během zásahu
řídila provoz na komunikaci. Po asanaci vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc 05.04.2020
Jednotka vyjela na žádost KOPIS - jedná se transport pacientky ( nadměrné váhy) z prvního patra. Jednalo se o pacientku nemohoucí a se zvýšenou teplotou, pacientku jsme pomohli naložit do vozidla RZS Tce., poté se vrátili zpět na základnu. Jednotka při zásahu používala ochranné roušky dle pokynu na postup při možném výskytu conoravidu.
<< <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>
Stránka 1 z 67
Důležitá telefonní čísla

 112  Tísňová linka
 150  Hasiči
 155  Zdravotnická záchraná služba
 156  Městská policie
 158  Policie ČR
Napište nám


 
 
© 2011 Hasiči Krupka - JPO II, www.hasicikrupka.cz