Zásahy
Požár 03.11.2017
Na žádost Kopis Ul. Jednotka vyjela na požár do ulice Na Hrázi . Po příjezdu na místo zásahu , zjištěno , že se jedná o zahoření listí. Použité jednoduché hasební prostředky . Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.Na místě MP a PČR Krupka.
Technická pomoc 01.11.2017
Na ohlášení MÚ Krupka vyjela jednotka do Krupky ul. Cínová č.p. 134, kde po vichřici byl nad domem nebezpečně vyvrácený strom. Jednotka za pomoci ručních motorových pil strom pomalu odřezávala. Po rozřezání byl informován pracovník MÚ Krupka a jednotka se vrátila na základnu.
Požár 31.10.2017
Na žádost KOPIS UL.jednotka vyjela na požár textilie na plotě do ul.Na Hrázi 136. Jednotka provedla průzkum a zjistila,že soused
při příjezdu naší jednotky požár uhasil jednoduchým hasícím prostřetkem.Jednotka nezasahovala, majitelka nepovažuje
za škodu způsobenou na plotě.Poté se jednotka vrátila se zpět na základnu.
t 31.10.2017
Na žádost KOPIS UL.jednotka vyjela na požár textilie na plotě do ul.Na Hrázi 136. Jednotka provedla průzkum a zjistila že soused
při příjezdu naší jednotky požár uhasil jednoduchým hasícím prostřetkem.Jednotka nezasahovala, majitelka nepovažuje
za škodu způsobenou na plotě.Poté se jednotka vrátila se zpět na základnu.
Technická pomoc 30.10.2017
Na žádost M.P. Krupka jednotka vyjela na padlou větev stromu do ul. Libušín 134.Na místě jednotka zjistila že větev stromu spadla do zahrady a poničila plot pozemku.Jednotka větev stromu rozřezala pomocí motorové pily.Poté se vrátila spět na základnu.
Technická pomoc 29.11.2017
Na ohlášení MěPo Krupka jednotka vyjela na padlý strom přes vozovku na silnici mezi Fojtovicemi a Cínovcem.Po příjezdu na místo události jednotka provedla rozřezání a odstranění stromu.
Technická pomoc 29.10.2017
Na ohlášení MěPo Krupka jednotka vyjela na padlý strom přes vozovku na silnici mezi Fojtovicemi a Cínovcem.Po příjezdu na místo události jednotka provedla rozřezání a odstranění stromu.
Technická pomoc 29.10.2017
Na ohlášení MěPo Krupka jednotka vyjela do ulice Třžešňová na vyvrácený strom , který spadl přes vozovku. Jednotka provedla rozřezání a odstranění stromu z vozovky. Po likvidaci byla jednotka odeslána do Krupky u zahrádkářské kolonie Třešňovka na další spadlý strom přes vozovku,který jednotka rozřezala a odstranila ze silnice.Při návratu na základnu jednotka dostala zprávu o padlém stromu u šroubárny Krupka a v Horní Krupce o stromu nad dráty vysokého napětí. Jednotka provedla odsranění stromu u šroubárny a vyjela do Horní Krupky. Po průzkumu jrdnotka zjistila ,že strom je vyvrácený nad dráty VN, jednotka  kontaktovala ČEZ a nahlásila událost a nezasahovala.
Technická pomoc 29.10.2017
Na ohlášení MěPo Krupka jednotka vyjela do parku Herty Lindnerové na spadlý strom na vozovku. Po příjezdu na místo
události jednotka provedla rozřezání a odklizení stromu z vozovky.
Poté byla jednotka vyslána do ulice Polní , kde též provedla rozřezání a odklizení stromu z vozovky.
Technická pomoc 29.10.2017
Na výzvu KOPIS HZS ÚK jednotka vyjela k odstranění stromu přes cestu v ulici Dlouhá. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o spadlý telegrafní sloup, kabely zasahují přes celou šíři vozovky,povolána MP Krupka k uzavření ulice, dále přes KOPIS HZS vyžádán technik telekomunikací, aby si místo události přebrali,poté se jednotka vrátila zpět na základnu
<< <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>
Stránka 1 z 25
Důležitá telefonní čísla

 112  Tísňová linka
 150  Hasiči
 155  Zdravotnická záchraná služba
 156  Městská policie
 158  Policie ČR
Napište nám


 
 
© 2011 Hasiči Krupka - JPO II, www.hasicikrupka.cz