Zásahy
Technická pomoc 15.09.2017
Na žádost KOPIS UL jednotka vyjela do ulice Dlouhá 636. Dům s pečovatelskou službou . V patře paní uklouzla za dveřmi a komunikovala . Za spolupráce MP Krupka a sestřiček provedla jednotka otevření bytu a paní si přebrali ihned do péče . Po té se jednotka vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc 14.09.2017
Jednotka vyjela na ohlášený vyvrácený strom na Hálkově stezce. Jednalo se o silně napružený a z části kmen visící na střeše a komínovém tělesu chalupy v soukromé zahradě. Již dne 4.9.17 jednotka na této události byla, ale po zjištění že strom je spadlý na soukromý pozemek se zásah neprovedl, až dnes po domluvě z majitelem a zástupcem MÚ Krupka (pan Vorlíček).Jednotka likvidovala za pomocí motorové pily a nastavovacích žebříků tento strom. Při likvidaci tohoto stromu došlo u příslušníka (pan Vácha P.)při odřezávání napružené větve k podklouznutí a následnému
pádu ze stráně cca.2metry.
Technická pomoc 13.09.2017
Jednotka vyjela na žádost pracovnice MÚ Krupka paní Kaulové , na technickou pomoc, ohledně otevření elektrorozvodny v budově bývalého MÚ Krupka.Jednotka za pomocí ručního nářadí - kleštěma, rozvodnovou skříň otevřela. Poté se zpět vrátila na základnu.
Požár 01.09.2017
Jednotka vyjela na žádost KOPIS - nahlášen velký kouř z oken domu, jednalo se o restauraci Pod Kaštany. Jednotka po příjezdu na místo určení provedla průzkum, průzkumem, bylo zjištěno silné zakouření ve spodní části budovy -kuchyň. Venku před budovou se nacházeli ubytovaní hosté, kteří nás informovali o dalších ubytovaných, kteří se
nacházeli v druhém patře budovy. Jednotka rozvinula vedení C ,provedla přirozené odvětrání okny, a zároveň probíhala z HZS Teplice záchrana ubytovaných - vyvedení ze zakouřeného prostoru ven ( 4dospělí + 1dítě).Jednotka poté provedla další odvětrání + přetlakovou ventilaci Z HZS. Pro silné zakouření, jednotka prováděla zásah s dýchací technikou.
Technická pomoc 6.09.2017
Na ohlášení MP Krupka a po vyrozumnění KOPIS HZS UK jednotka vyjela k padajícímu sklu z panelového domu v sídlišti Dukalských Hrdinů. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu provedla jednotka odstranění rozbité skleněné výplně okna v 1.n.mp. Po odstrnění se jednotka vrátila na základnu.
Dopravní nehoda 6.09.2017
Na výzvu KOPIS HZS ÚK jednotka vyjela na dopravní nehodu 1x O.A. se zraněním. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že osobní automobil narazil do stromu, řidič je mimo vozidlo, jednotka nasadila zraněnému řidiči krční límec a dále pokračovala v předlékařské první pomoci, dále jednotka provedla protipožární opatření na havarovaném vozidle. Po příjezdu ZZS TCE jednotka pomohla s transportem zraněného do sanitního vozidla. Po vyšetření nehody PČR provedla jednotka úklid místa nehody a pomohla s naložením na povolanou odtahou službu. Po té se jednotka vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc 5.09.2017
Na žádost MÚ Krupka jednotka vyjela na vyvrácený strom do ul. Hálkova stezka .Na místě bylo zjištěno, že vyvrácený strom je na soukromém pozemku a část stromu je zavěšena na dřevěném plotu a na chalupě přes komín. Vzhledem k malé nebezpečnosti,ale zároveň možného poškození soukromého majetku, bylo opuštěno od likvidace tohoto vyvráceného stromu a následnému vyrozumění majitele pozemku.
Technická pomoc 4.09.2017
Na žádost občanů Města Horní Krupka vyjela jednotka na likvidaci obtížného hmyzu. Po příjezdu na místo zásahu po příjezdu na místo události bylo zjištěno,že se jedná o sršní hnízdo větších rozměrů postaveno na kolně vedle turistické hornické stezky. Jednotka použila odsavač na hmyz a roj postupně zlikvidovala a poté ještě provedla deratizaci speciálním sprejem na odpuzení tohoto hmyzu a vrátila se na základnu.
Technická pomoc 01.09.2017
Na výzvu KOPIS HZS ÚK jednotka vyjela k ohlášenému úniku nafty na silnici z Přestanova směr Teplice. Po příjezdu na místo události provedla kontrolu vozovky z Přestanova až do Srbic a po informování KOPIS začala s posypem větších úniků na dané trase, zejména v obci Soběchleby, KOPIS na místo události na žádost VZ povolal SÚS Ústí nad Labem. Po příjezdu SÚS předal jednotka místo události pracovníkům správy a vrátila se zpět na základnu. Na místě události se dostavila hlídka PČR Krupka
Požár 30.08.2017
Na žádost KOPIS ÚL vyjela jednotka na ohlášenou událost požár RD Teplice. Po příjezdu na místo zásahu se jednotka zahlásila veliteli zásahu HZS Tce,který nás již nepotřeboval z důvodu lokalizace a následné likvidace požáru proto byla jednotka Krupka poslána zpět na stanici.
<< <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>
Stránka 1 z 23
Důležitá telefonní čísla

 112  Tísňová linka
 150  Hasiči
 155  Zdravotnická záchraná služba
 156  Městská policie
 158  Policie ČR
Napište nám


 
 
© 2011 Hasiči Krupka - JPO II, www.hasicikrupka.cz