Zásahy
Požár 01.07.2018
Na žádost Kopis Ul jednotka vyjela do Teplic na ohlášený požár autodílny do ulice E. Dvořákové. Po příjezdu na místo zásahu po domluvě s velitelem prováděla doplňování hasiva do cisterny HZS . Po doplnění hasiva a doplnění byla jednotka odeslána zpět na základnu. Během zásahu došlo k poškození 1x hadice C a jedenkrát hadice B.
Technická pomoc 30.06.2018
Jednotka vyjela na ohlášení Městské policie - utonulé zvíře v požární nádrži , místo průmyslová zóna Krupka. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o středně velkého psa, jednotka provedla odklizení utonulého psa do igelitového pytle z nádrže a vrátila se zpět na základnu.
Technická pomoc 29.06.2018
Jednotka prováděla na žádost MÚ Krupka ( pan Kočiš) čištění tří ucpaných kanálových příčníkú. Jednalo se o pracovní činnost pro město Krupka.
Technická pomoc 28.06.2018
Na žádost Městského Úřadu Krupka a po vyrozumění KOPIS UL vyjela jednotka do průmyslové zóny Krupka na spadlý strom přes veřejnou komunikaci(chodník).Po příjezdu na místo události bylo zjištěno,že se jedná o strom středního vzrůstu cca 13m.Jednotka provedla rozřezání a odklízení stromu z chodníku a poté se vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc 02.07.2018
Na ohlášení a po informaci na KOPIS HZS ÚK jednotka vyjela na zlomený strom, který se zaklesl ve výšce cca 8 metrů a hrozil pádem na nájemce zahrady. Jednotka po příjezdu na M.U. a po provedeném průzkumu část stromu odstranila, na zbývající část vlastními silami nestačila, proto byla na M.U. povolána lezecká skupina, která
zbytek stromu odříznula. po ukončení prací byla uživatelka poučena, aby zbytek stromu nechala zkontrolovat odbornou firmou. Po té se jednotka vrátila zpět na základnu.

Technická pomoc 22.06.2018
Na oznámení občana a po vyrozumění KOPIS HZS ÚK jednotka vyjela na prasklý strom, zasahující do vozovky a částečně ležící na přilehlém plotu, který je vahou větví poškozen v ulici Vinohrady v Krupce. Po příjezdu na M.U. a po provedeném průzkumu bylo rozhodnuto o povolání lezecké skupiny z HZS TCE z důvodu, že zlomené větve se nacházeli ve výšce cca 10 metrů a jednotka není schopna svými prostředky zlomené větvě o průměru cca 20 cm
sama odstranit. Po dojezdu jednotky TCE lezec postupně větve odřezal. Po likvidaci a úklidu komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

Technická pomoc 22.06.2018
Na žádost KOPIS Ul jednotka vyjela na ohlášený transport pacienta do Sídliště 565. Po příjezdu na místo zásahu ve spolupráci zdravotní služby a MP Krupka provedla transport pacienta do sanity a vrátila se zpět na základnu.
Technická pomoc 21.06.2018
Na žádost KOPIS Ul jednotka vyjela na ohlášenou ulomenou větev nad vozovkou. Po příjezdu na místo zásahu s HZS Teplice, zjištěno větev cca 5 m nad veřejnou komunikaci. Provedla odstranění a vrátila se zpět na základnu.
Technická pomoc 21.06.2018
Na žádost KOPIS Ul jednotka vyjela na ohlášený strom přes cestu do ulice Růžová 170. Po příjezdu na místo zásahu jednotka zjistila , že se jedná o strom cca 15m délky a průměru 80 cm. Jednotka provedla odstranění z cesty a vrátila se zpět na základnu .
Technická pomoc 21.06.2018
Na výzvu Kopis HZS ÚK jednotka vyjela na Mariánské náměstí, kde vlivem poryvu větru došlo ke zlomení větví stromu, které zasahují do vozovky a ohrožují silníční dopravu. Po příjezdu na M.U. jednotka provedla po provedeném průzkumu odřezaní větví a úklid komunikace. Po té se vrátila zpět na základnu
<< <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>
Stránka 1 z 36
Důležitá telefonní čísla

 112  Tísňová linka
 150  Hasiči
 155  Zdravotnická záchraná služba
 156  Městská policie
 158  Policie ČR
Napište nám


 
 
© 2011 Hasiči Krupka - JPO II, www.hasicikrupka.cz