Zásahy
Technická pomoc 09.09.2019
Na žádost KOPIS UL jednotka vyjela na ohlášenou událost únik plynu do Šanova,Trnovanská 1294.Po příjezdu na místo zásahu se zde již nacházela jednotka HZS TCE a plynárenská pohotovostní služba.
Jednotka na místě zásahu nezasahovala a poté se vrátila na základnu.
Technická pomoc 08.09.2019
Jednotka na žádost KOPIS UL vyjela na otevření bytu se zraněnou osobou.Po příjezdu na místo zásahu jednotka zjistila, že se na místě nachází Policie ČR.Dům byl otevřen a zraněná osoba Kazdová Anna se nacházela na schodech v bezvědomí.Jednotka provedla předlékařskou pomoc.Po příjezdu RZS byla předána lékaři.Jednotka se vrátila na základnu.
Požár 07.09.2019
Jednotka vyjela na žádost KOPIS UL na požár elektroinstalace.Po příjezdu na místo zásahu jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o požár zásuvky v koupelně uhašené před příjezdem jednotky.V bytě se nenacházely žádné osoby,el. instalace byla vypnutá.Jednotka provedla odvětrání bytu.Na místě zásahu přítomen VPP. Po ukončení
zásahu byl byt předán majiteli a jednotka se vrátila na základnu.
Technická pomoc 06.09.2019
Jednotka vyjela na žádost KOPIS UL na technickou pomoc.Po příjezdu na místo zásahu jednotka zjistila, že se jedná o prověřovací cvičení.Na místě zásahu jednotka prováděla protipožární opatření a záchranu a vynášení zraněných osob.Dále pomocí RMP provedla prořezání náletových dřevin a vytvoření únikové cesty.Po ukončení se jednotka vrátila na základnu.
Technická pomoc 05.09.2019
Na oznámení KOPIS HZS UK vyjela jednotka na nahlášené vosí hnízdo na zahradě ZŠ Unčín. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že hnízdo v zemi, jednotka za pomoci jednoduchých hasebních prostředku místo odkryla, vytopila a použila sprej na bodavý hmyz. Oprávněné osoby byly poučeny při dalším výskytu vos volat specializovanou firmu.
Technická pomoc 05.09.2019
Na výzvu KOPIS HZS UK jednotka vyjela na olejovou skvrnu na zastávce MHD ulice Bohosudovská. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o skvrnu dlouhou cca 5m a širokou 0,5m. Po zasypání a úklidu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc 04.09.2019
Na ohlášení MP Krupka a po vyrozumění KOPIS HZS UL jednotka vyjela na bodavý hmyz ZŠ Unčín. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že hnízdo se nachází na zahradě školní družiny ve starém ztrouchnivělém kmenu. Jednotka pomocí jednoduchých hasebních prostředků a chemie hnízdo zlikvidovala. Poté se vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc 02.09.2019
Na žádost MÚ Krupka,- odbor správy města, pan Kočiš, žádost o sundání ze střechy na Růžovém hrádku (cca. 8 metrů vysoko), starého poškozeného trámku a dání zpět nového dřevěného trámku (zachycovač sněhu).Jednotka pomocí nastavovacích žebříků ( 2x3) a pracovních lan provedla tuto opravu.
Technická pomoc 31.08.2019
Na ohlášení MP Krupka a po vyrozumění OPIS HZS ÚK jednotka vyjela k likvidaci obtížného hmyzu ve vstupu do plavecké haly v Krupce. Po příjezdu na míso události jednotka rozebrala část opláštění, aby se k hnízdu dostala, dále byl použit postřik proti
bodavému hmyzu.Po domluvě s majitelem jednotka provedla ještě kontrolu vstupu ve večerních hodinách.
Požár 31.08.2019
Na žádost KOPIS UL vyjela jednotka do ulice Karla Čapka 267 na požár odpadu.Po příjezdu na místo události a následném průzkum bylo zjištěno že se jedná o požár menší hromádky starého oblečení mezi dvěma bytovými domy.Jednotka požár uhasila za použití 2x hadice C vodou a poté se vrátila zpět na základnu. Na místě události nevznikla žádná škoda na majetku.
<< <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>
Stránka 1 z 59
Důležitá telefonní čísla

 112  Tísňová linka
 150  Hasiči
 155  Zdravotnická záchraná služba
 156  Městská policie
 158  Policie ČR
Napište nám


 
 
© 2011 Hasiči Krupka - JPO II, www.hasicikrupka.cz