Zásahy
Technická pomoc 15.03.2018
Na žádost Kopis UL jednotka vyjela na ohlášenou událost do ulice Třešnová. Blokující kamion na vozovce v nájezdu na veřejné parkoviště. Jednotka provedla odtažení vozidla mimo křížení komunikací a vrátila se zpět na základnu.
Technická pomoc 13.03.2018
Na výzvu KOPIS HZS ÚK jednotka vyjela k odčerpání vody ze zatopeného sklepa bývalého hotelu Horal. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že praskly vodovodní hodiny a z nich se zatápěl sklep. Jednotka začala sklep 6x4 metry odčerpávat, hloubka cca 50cm, dále byl vyžádám pracovník SČVaK k uzavření přívodu vody do objektu. Po odčerpání vody se jednotka vrátila zpět na základnu.

Technická pomoc 12.03.2018
Na výzvu KOPIS HZS ÚK jednotka vyjela k nouzovému otevření dveří bytové jednotky, kde byl hlášen pokus o sebevraždu. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že byt je zamčený a nejde otevřít bez poškození, pro nebezpečí z prodlení bylo Policií ČR rozhodnuto o násilném vniknutí do bytu. Po vyražení dveří
příslušníkem PČR jednotka provedla ošetření povrchových řezných ran na levém zápěstí u jedné osoby, po příjezdu ZZS byla osoba předána do jejich péče, bytová jednotka předána rodinnému příslušníkovi, který se na místo události dostavil.
Technická pomoc 11.03.2018
Na žádost městské policie Krupka , vyjela jednotka na ohlášenou technickou pomoc. Jednalo se o uzavření vytékající vody z nástěnného hydrantu ve druhém patře - prasklá koncovka. Jednotka uzavřela ve sklepě hlavní přívod a po dostavení se místního instalatéra , uzavřela přívodní větev. Jednotka se vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc 10.03.2018
Občanem města Krupka , byla nahlášena událost - únik pohonných hmot v ulici Husitská v Krupce. Jednotka během jízdy k místu určení, zjistila že se již únik pohonných hmot objevuje v ulici Bohosudovská a dále směrem na Horní Krupku. Úsek v délce cca. 3km.a šíře cca. 30 - 50cm. , který ale není extrémně nebezpečný. Přesto jednotka požádala KOPIS o spolupráci z SUS. Poté volala městská policie Krupka, že se vozidlo nachází ve Wolkerově ulici, kam jednotka odjela a provedla zasypání zbytků pohonných hmot pod vozidlem pomocí sorbentu.
Technická pomoc 06.03.2018
Na ohlášení KOPIS UL jednotka vyjela na ohlášenou olejovou skvrnu do ulice Husitská 26. Po příjezdu na místo zásahu jednotka zjistila , že se jedná o olejovou skvrnu cca 4x0,5m . Provedla asanaci a vrátila zpět na základnu.
Technická pomoc 05.03.2018
Na ohlášení KOPIS UL jednotka vyjela do ulice D.Hrdinů 276 na rozbitá okna z nichž hrozil pád skel na chodník a veřejnou komunikaci. Po příjezdu na místo zásahu , kde se již nacházela MP Krupka , jednotka provedla odstranění skel a vrátila se na základnu.
Technická pomoc 05.03.2018
Na žádost KOPIS UL jednotka vyjela na ohlášený nález zkumavek do ulice Pod Dolní drahou . Po příjezdu na místo zásahu jednotka zjistila, že se jedná cca o deset zkumavek označených HCL a kyseliny mléčné. Ve spolupráci s HZS Teplice provedla sběr zkumavek, asanaci místa nálezu a odvoz a předání na sběrném dvoře Krupka . Na místě zásahu MP Krupka.

P3050752.JPG

P3050754.JPG
Dopravní nehoda 04.03.2018
Na ohlášení MP Krupka a po vyrozumění HZS KOPIS UL vyjela jednotka na hlášenou dopravní nehodu do Dolního Maršova, kde bylo auto nakloněné v příkopu. Po příjezdu na místo události a prvotním průzkumu bylo zjištěno, že v autě se již nikdo nenachází a že ani neunikají provozní náplně. Jelikož auto hrozilo převrácením, proto po domluvě s KOPIS byl povolán AJ z PS Ústí nad Labem. Po příjezdu AJ HZS UL příslušník rozhodl, že by popruhy poškodily karoserii vozidla, proto bylo majiteli doporučeno, aby si povolal asistenční službu. Poté se jednotky vrátily na základnu.
Technická pomoc 04.03.2018
Na žádost KOPIS UL jednotka vyjela do ulice Masarykova 566 na otevření bytu.Po příjezdu na místo události se dostavila hlídka PČR Krupka a MěPo Krupka. Z bytu se ozývalo pípání .Jednotka provedla na žádost PČR Krupka otevření bytu a vpustila hlídku dovnitř. Po průzkumu bylo zjištěno ,že v bytě se nikdo nenachází a pípá budík. Jednotka namontovala jiný zámek, aby se dal byt zamknout a klíče byly předány hlídce PČR Krupka.

<< <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>
Stránka 1 z 30
Důležitá telefonní čísla

 112  Tísňová linka
 150  Hasiči
 155  Zdravotnická záchraná služba
 156  Městská policie
 158  Policie ČR
Napište nám


 
 
© 2011 Hasiči Krupka - JPO II, www.hasicikrupka.cz